January 20, 2019   5:29:00 AM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > INET ตั้งบริษัทร่วมทุน
 

????
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 1,238
วันที่: 12/09/2005 @ 16:04:52
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) ตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ บริษัท แอปโซลูท อิมแพค ทำธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาดิจิตอล (Digital Signage) ครบวงจรบนทุกเทคโนโลยี ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท 5 ล้านหุ้น พาร์ 10 บาท INET ลงทุน 4.5 ล้านบาท ถือ 450,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท 9%

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) ได้ตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ รายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท แอปโซลูท อิมแพค ทำธุรกิจ ให้บริการสื่อโฆษณาดิจิตอล (Digital Signage) ครบวงจรบนทุกเทคโนโลยี ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

INET ลงทุน 4.5 ล้านบาท โดยถือหุ้น 450,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท 9% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทร่วมทุนดังกล่าว

เหตุผลการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพขยายธุรกิจ e-Business and Medi Services ของ INET ให้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

INET ได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงร่วมทำงานกับบริษัทร่วมทุน 2 คน คนหนึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) อีกคนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทร่วมทุน

 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com