August 9, 2020   12:05:52 PM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > ดัชนีตลาดหลักทรัพย์คืออะไร
 

chaymaei
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 2
วันที่: 19/09/2005 @ 00:21:59
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์คืออะไร หามาได้อย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ เว็ยไหนได้บ้างทั้งไทยและต่างประเทศ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ

 กลับขึ้นบน
อาฟง
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 1,238
#1 วันที่: 19/09/2005 @ 00:36:11 : re: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์คืออะไร
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) [/color:5be8f70694">


เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมด (Composite Index) คำนวณจากหุ้นสามัญ
จดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ยกเว้นหุ้นที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 1 ปี


ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) คำนวณโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization weighted) ด้วยการเปรียบเทียบมูลค่าตลาดในวันปัจจุบันของหลักทรัพย์ (Current Market Value) กับมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ในวันฐานของหลักทรัพย์ (Base Market Value) คือ วันที่ 30 เมษายน 2518 ซึ่งดัชนีมีค่าเริ่มต้นที่ 100 จุด

สูตรการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index)

SET Index = มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน (Current Market Value) x 100

มูลค่าตลาดรวมวันฐาน (Base Market Value)

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์จะปรับฐานการคำนวณดัชนีทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่นการเพิ่มทุนของบริษัท การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ดัชนีราคาหลักทัพย์สะท้อนเฉพาะภาพการเปลี่ยนแปลงด้านราคาเพียงอย่างเดียวโดยไม่รวมผลกระทบจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

นอกจากดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการคำนวณดัชนีต่างๆเพื่อเผยแพร่ต่อนักลงทุน ดังนี้


ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (mai Index)
ดัชนีราคารายกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group Index) และ ดัชนีราคารายหมวดธุรกิจ (Sectoral Index)
ดัชนี SET50 Index และ ดัชนี SET100 Index

http://www.set.or.th/th/operation/indices/indices_p1.html
 กลับขึ้นบน
nnanthas
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 11
#2 วันที่: 20/09/2005 @ 06:43:07 : re: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์คืออะไร
.0008 อาฟงเป็นคนดีจริงๆ
เจ้าของกระทู้อย่าลืมมาขอบคุณอาฟงนะ ฟฟฟฟ3
 กลับขึ้นบน
chaymaei
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 2
#3 วันที่: 24/09/2005 @ 16:26:42 : re: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์คืออะไร
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com