September 19, 2020   9:28:08 AM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > ตลท.ลงดาบ apure ,apure-w1 ต่ออีก 30 วัน
 

??????
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 67
วันที่: 05/10/2005 @ 22:23:00
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

[b:b3490abda6">ตลท.จับแม่ลูก APURE ขังกรงต่อ 30 วัน ด้วยวิธีเดิมห้ามNet Settlement- Margin
Trading [/b:b3490abda6">
รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า การที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งห้าม
ซื้อขายในลักษณะหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน
(Net Settlement) และห้ามสมาชิกให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Trading)
ของหลักทรัพย์ APURE และหลักทรัพย์ APURE-W1 ชั่วคราวเป็นเวลา 15 วันทำการ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2548 รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น
เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การซื้อขายหลักทรัพย์ APURE และ หลักทรัพย์
APURE-W1 ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบ
เสียหายต่อสภาพการซื้อขายโดยรวม อันเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือปริมาณ
การซื้อขายในหลักทรัพย์นั้นอย่างรุนแรงหรือมีการซื้อขายอย่างกระจุกตัวในหลักทรัพย์นั้น
เป็นจำนวนมาก
ตลาดหลักทรัพย์จึงสั่งห้ามซื้อขายในลักษณะหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์
เดียวกันใน วันเดียวกัน (Net Settlement) และห้ามสมาชิกให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
(Margin Trading) ของหลักทรัพย์ APURE และหลักทรัพย์ APURE-W1 ชั่วคราว
เป็นเวลา 30 วันทำการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2548[/color:b3490abda6">

 กลับขึ้นบน
ฮาโตริ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 67
#1 วันที่: 05/10/2005 @ 22:25:15 : re: ตลท.ลงดาบ apure ,apure-w1 ต่ออีก 30 วัน
เซ็ง... ฟฟฟฟ2 ฟฟฟฟ2 ฟฟฟฟ2
 กลับขึ้นบน
โค่วจง
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 14
#2 วันที่: 05/10/2005 @ 22:51:39 : re: ตลท.ลงดาบ apure ,apure-w1 ต่ออีก 30 วัน
เอาตัวรอดไปแร้วว .0008 .0008 .0008
 กลับขึ้นบน
nikei
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 692
#3 วันที่: 06/10/2005 @ 08:46:34 : re: ตลท.ลงดาบ apure ,apure-w1 ต่ออีก 30 วัน
.000c .000c .000c .000c .000c
.000c ห้าม 30 วัน แบบนี้หุ้นไม่เหลือ 3 บ นิด ๆ ๆ เหรอ .000c
 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com