June 18, 2019   7:43:07 AM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > สนช.มีมติ 140 ต่อ 1 รับร่างพ.ร.บ.สลากกินแบ่งฯ เปิดทางหวยออนไลน์
 

thaihoon
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 13,469
วันที่: 11/01/2019 @ 08:39:14
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

 สนช.มีมติ 140 ต่อ 1 รับหลักการร่างพ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. เปิดทางออกหวยรูปแบบใหม่ - ออนไลน์ ลดเงินขายสลากส่งเข้าคลังเหลือ 18% เพิ่มโทษผู้ขายสลากเกินราคา

   รายงานข่าวจากรัฐสภา ถึงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยมีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช.คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. โดยมีสมาชิกสนช.ส่วนใหญ่อภิปรายเห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ยังสงสัยเรื่องการเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถพิจารณาออกสลากรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มเติมได้ รวมถึงการลดเงินจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งให้รัฐบาลเหลือ 18% จากเดิม 23% และบทกำหนดโทษแก่ผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่ให้มีการจำคุกโดยมองว่ารุนแรงเกินไปหรือไม่ และไม่สามารถแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคาได้

   โดยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังชี้แจงว่า การเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลออกสลากรูปแบบใหม่ได้นั้นถือเป็นการเพิ่มทางเลือก แต่ไม่ได้ยกเลิกการขายสลากรูปแบบเดิม แต่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ควบคู่ไปกับสลากแบบเดิม และครม.จะต้องให้ความเห็นชอบด้วย และหากในอนาคตมีการขายสลากผ่านเครื่องอัตโนมัติได้ จะตัดปัญหาการขายสลากเกินราคา

   ส่วนบทกำหนดโทษผู้ขายสลากเกินราคาว่ารุนแรงเกินไปหรือไม่นั้น เนื่องจากโทษปรับเดิมปรับ 2,000 บาทไม่มีใครเกรงกลัว และเพื่อต้องการไม่ให้เยาวชนเข้าถึงตั้งแต่อายุน้อยๆ จึงกำหนดห้ามขายสลากในสถานศึกษาและผู้ที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ แต่ข้อท้วงติงต่างๆ เหล่านี้ยังสามารถไปทบทวนแก้ไขได้ในชั้นกรรมาธิการฯ ต่อไป

   โดยหลังจากที่ประชุมได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ที่ประชุมสนช.จึงลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ด้วยคะแนนเห็นด้วย 140 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง พร้อมกับตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ต่อไป

เรียบเรียง สุรเมธี มณีสุโข

 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com