November 19, 2019   7:57:08 PM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > AWC เริ่มเข้าคำนวณดัชนี SET50,SET100 แทน KKP และ BEAUTY ตั้งแต่ 16 ต.ค.นี้
 

thaihoon
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 13,772
วันที่: 11/10/2019 @ 08:29:36
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

สำนักข่าว “ทันหุ้น” รายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำหลักทรัพย์ของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ซึ่งจดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายวันแรก (10 ตุลาคม 2562) เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และนำหลักทรัพย์ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP) และบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (BEAUTY) ออกจากองค์ประกอบของดัชนี SET50 และ SET100 ไปอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์สำรอง (Reserve List) ของแต่ละดัชนีตามลำดับ

การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ระหว่างรอบที่กำหนดหลักการว่าจะนำหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่เข้ามารวมคำนวณดัชนี หากหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใหม่นั้นมีขนาดใหญ่ กล่าวคือ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม หรือมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ในช่วง 20 ลำดับแรกของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 และ SET100 โดยจะนำหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยสุดออกจากการคำนวณดัชนีไปไว้ในกลุ่มหลักทรัพย์สำรอง

รายงาน : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม

 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com