August 7, 2020   4:28:25 PM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > SAT รับโอนกิจการ-เพิ่มทุน 2 บริษัทย่อย
 

????
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 1,238
วันที่: 22/09/2005 @ 15:47:23
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) รับโอนกิจการ-เพิ่มทุน 2 บริษัทย่อย ล้างตัวแดงสะสม

นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการอำนวยการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ก.ย. มีมติต่อไปนี้

รับโอนกิจการ รวมทั้งทรัพย์สิน-หนี้สินทั้งหมด ของบริษัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี บริษัทย่อย 99.99% ตามมูลค่าบัญชีสุทธิ 96.2 ล้านบาท

ให้บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล เพิ่มทุน 414 ล้านบาท และบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม เพิ่มทุน 456 ล้านบาท เพื่อนำเงินเพิ่มทุน ชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล และบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม เป็นบริษัทย่อย 99.99%

ให้ SAT ซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล และบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม ดังกล่าว

 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#1 วันที่: 22/09/2005 @ 16:58:24 : re: SAT รับโอนกิจการ-เพิ่มทุน 2 บริษัทย่อย
อาฟงพอมีข้อมูล ACL ?????
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#2 วันที่: 23/09/2005 @ 18:33:31 : re: SAT รับโอนกิจการ-เพิ่มทุน 2 บริษัทย่อย
SAT มันถือหุ้น SAT AC อยู่ 99.99% อยู่แล้ว บอกว่ารับโอนมันเป็นยังไงหว่า?
แล้วบางกอกสปริง กับสมบูรณ์เหล็กหล่อเหนียว ก็ของมันถือหุ้นอยู่ 99.99% อีกเหมือนกัน ให้สองบริษัทนั้นเพิ่มทุน ก็เหมือนSAT มันเอาเงินสดไปล้างขาดทุนสะสมของตัวมันเองนั่นแหละ ป่านนี้ยังล้างไม่จบซะที
ตั้งแต่เข้าตลาดมา ไม่ทำประโยชน์อะไรเล้ย สู้เจ้า YNP ก็ไม่ได้
แต่ก็ยังดี ล้างหนี้ ล้างขาดทุนสะสม ไปเยอะมาก แถมขยายงานเพิ่มกำลังผลิตอีกเยอะ แต่เมื่อไรมันจะปันผลได้วะเน๊ยะ
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#3 วันที่: 23/09/2005 @ 18:38:10 : re: SAT รับโอนกิจการ-เพิ่มทุน 2 บริษัทย่อย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับโอนกิจการจาก บริษัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จำกัด
1.1 บริษัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตเพลาข้างรถกระบะ
1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการรับโอนกิจการ คือ
(1) เป็นการจัดโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทเอง เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจ
(2) ประหยัดภาระภาษีในภาพรวมของธุรกิจ
(3) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อน เนื่องจากขนาดของ
ธุรกิจที่โตขึ้น (Economies of Scale)

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จำกัด และ
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (เป็นลักษณะการแปลงหนี้เป็นทุน)
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#4 วันที่: 23/09/2005 @ 18:41:05 : re: SAT รับโอนกิจการ-เพิ่มทุน 2 บริษัทย่อย
อ่านๆดูก็ดี รวมกันเป็นบริษัทเดียวซะ ไหนๆ ก็ถือหุ้นอยู่ 99.99% อยู่แล้ว
ทำถูกแล้ว
เพิ่มทุน ก็แค่ แปลงหนี้ ระหว่างกัน เป็นทุน ไม่ได้ใช้เงินสด อะไร ก็ o.k นะ
บริษัทเขาก็ทำงานไปเรื่อยๆ พอจะไว้วางใจได้
 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com