August 7, 2020   5:01:46 PM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > คิวทองวอที
 

??????
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 5
วันที่: 26/09/2005 @ 16:31:49
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

ลูกรักของแม่ สุดยอดเลยขอบคุณมาก

 กลับขึ้นบน
คนดอย
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 3
#1 วันที่: 26/09/2005 @ 16:36:53 : re: คิวทองวอที
GO GO GO .0008 .0008
 กลับขึ้นบน
จาทรัล
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 5
#2 วันที่: 26/09/2005 @ 16:41:17 : re: คิวทองวอที
ติดมานานแสนนาน5แสนหุ้น33 ตังลงไป18 ตังก็ไม่ขาย เก็บแล้วเก็บเล่าเฝ้าแต่เก็บเพิ่มไปเฉลี่ยไป จนถึงวันนี้ความอดทนที่เคยมีให้นานแสนนาน ทำให้น้ำตาซึมได้แล้ว
 กลับขึ้นบน
ส้ม
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 96
#3 วันที่: 26/09/2005 @ 16:57:11 : re: คิวทองวอที
.000b .000b ตัวไหนง่ะ อิอิ .000A .000A
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#4 วันที่: 26/09/2005 @ 17:43:15 : re: คิวทองวอที
บอกบ้างดิตัวไหน ชอบทำให้อยากรู้ .0004
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#5 วันที่: 26/09/2005 @ 17:44:00 : re: คิวทองวอที
QH ฮะ
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#6 วันที่: 26/09/2005 @ 17:44:36 : re: คิวทองวอที
ก็ QH-w3งัย
 กลับขึ้นบน
ส้ม
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 96
#7 วันที่: 26/09/2005 @ 17:51:42 : re: คิวทองวอที
.0005 .0005 .0005
 กลับขึ้นบน
chichimaru
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 81
#8 วันที่: 26/09/2005 @ 20:26:24 : re: คิวทองวอที
แปะๆๆ ตบมือให้ด้วยคนค่ะ ฟฟฟฟ3 ฟฟฟฟ3 ฟฟฟฟ3
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#9 วันที่: 26/09/2005 @ 20:47:53 : re: คิวทองวอที
.0009 .0009 .0009 ยอดเลยยยย
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#10 วันที่: 26/09/2005 @ 21:20:08 : re: คิวทองวอที
เรื่องมีอยู่ว่า ภาคเช้า มันอ่อนตัวลงมาเหลือ 33 ตังจากวันศุกรฺ 35 ตัง เมื่อเช้าก็กะว่าขาย 33 ตัง ทิ้งซะยังไงก็ได้กำไรที่เฉลี่ยไว้ แต่ด้วยความเชื่อมั่นทำให้นู๋เก็บไว้ต่อยืนหยัดสู้ต่อไปจะเอาให้ได้เท่าที่เรารอมานานแสนนาน ก็เลยเปลี่ยนใจวางโทรศัพท์ไม่โทรไปสั่งโบรก จากนั้น เกือบบ่าย4 มันก็ได้ลากจนได้ สรุปแล้วปิด 39 ตัง ปลื้มใจสุดๆ
 กลับขึ้นบน
innocent
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 729
#11 วันที่: 27/09/2005 @ 07:17:59 : re: คิวทองวอที
[b:f93549f2b6">ยินดีด้วยค่ะ..... .0000 [/color:f93549f2b6">[/b:f93549f2b6">
 กลับขึ้นบน
ส้ม
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 96
#12 วันที่: 27/09/2005 @ 13:23:43 : re: คิวทองวอที
[b:d1417e0b70">บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส :QH แนะนำ Fully Valued ราคาตามปัจจัยพื้นฐาน 1.34 บาท [/b:d1417e0b70">[/color:d1417e0b70">

จะขายโครงการอาคารสำนักงานคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 4 พันล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการของ QH ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายโครงการอาคารสำนักงานคิวเฮ้าส์
ลุมพินี ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินทีเช่า (โครงการ) ให้แก่ผู้สนใจซื้อที่ได้เสนอผลประโยชน์สูงสุดและยอมรับ
เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ซึ่งในขณะนี้มีผู้สนใจซื้อสามกลุ่มประกอบด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้า
ราชการ (กบข.) Goverment of Singapore Investment Cpororation Pte. Ltd. (GIC)
และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัยพ์รายหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดได้เสนอราคาต่อบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำ
กว่า 4 พันล้านบาท อยู่ในช่วงราคาของผุ้ประเมินอิสระ 2 ราย ที่ประเมินราคาอาคารไว้ที่ 3.6-
4.3 พันล้านบาท แต่ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบสถานะของโครงการ (Due
diligence) โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงผู้ซื้อจะต้องให้บริษัทเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารสำนัก
งานคิวเฮ้าส์ ลุมพินี โดยทำสัญญาเช่า 3 ปี และให้ต่ออายุการเช่าได้ครั้งละ 3 ปี แต่ทั้งนี้รวมระยะ
เวลาการเช่าทั้งสิ้นไม่เกิน 12 ปี และมอบหมายให้บริษัทหรือบริษัทย่อยอื่นของบริษัทเป็นผู้บริหาร
อาคารสำนักงานคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเช่าอยู่ ในอัตราค่าบริการเดือนละ 1 ล้าน
บาท โดยจะปรับอัตราค่าบริการทุก 3 ปี ในอัตรา 15% ต่อปี ทั้งนี้อัตราค่าบริการสูงสุดไม่เกิน
เดือนละ 1.5 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทจะนำมติคณะกรรมการขายโครงการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือห้นในวันที่ 10 พ.ย. 48

คาดว่าจะได้กำไรอย่างน้อย 800 ล้านบาท รับรู้ในไตรมาส 4/48 จากการสอบถามผู้
บริหารแจ้งว่าจะมีกำไรจากการขายโครงการจำนวนไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท (ก่อนภาษี) เนื่อง
จากจะขายได้มูลค่าไม่ต่ำกว่า 4.0 พันล้านบาทเทียบกับต้นทุนโครงการหลังจากแล้วเสร็จที่เท่า
กับ 3.2 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทจะทำการขายหลังจากอาคารแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 48 ดังนั้นคาด
ว่าจะรับรู้กำไรจากการขายโครงการในไตรมาส 4/48 นี้

ปรับกำไรปี 2548 เพิ่ม 68% เพื่อสะท้อนกำไรจกาการขายคิวเฮ้าส์ ลุมพินี และปรับ
กำไรปี 2549 เพิ่ม 4% เพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงเพราะการชำระหนี้คืนหนี้โครงการหลัง
การขาย คาดว่าปี 2548 กำไรสุทธิเท่ากับ 1,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% และปี 2549 กำไร
สุทธิเท่ากับ 876 ล้านบาท ลดลง 38% และหากไม่รวมกำไรพิเศษ กำไรปกติปี 2549 ทรงตัว
เพราะต้องเสียภาษีจ่ายเต็มปี

ยังแนะนำ Fully Valued ณ ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้เคียงกับราคาตามปัจจัยพื้นฐานใหม่
ของเราที่ 1.34 บาท (Sum of Parts ปี 2549) และ คาดว่าจะให้ผลตอบแทนเงินปันผล 4% ต่อ
ปี เราจึงยังแนะนำ Fully Valued
 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com