February 26, 2020   5:19:07 PM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > N-PARK ต่อไปไม่มีสมบัติเก่าให้ขายอีกแล้ว
 

????
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 1,238
วันที่: 30/09/2005 @ 12:37:19
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

จากกรณีที่ บมจ.แนเชอรัล พาร์ค (N-PARK) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) ถึงความคืบหน้าในการขายทรัพย์สินของ บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน)
หรือ PA ซึ่งหลังจากการขายทรัพย์สินของ PA แล้วจะทำให้ N-PARK ในปี2548 พลิกจากขาด
ทุนเป็นกำไร นอกจากนี้ยังมีข่าวออกมาว่า N-PARK จะนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าว
ไปชำระหนี้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายหนึ่ง เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าวว่า ถึงแม้ว่า
N-PARK จะขายทรัพย์สินและมีจำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับนำไปชำระหนี้ของ KTB ก็ไม่ได้ทำ
ให้อนาคตของ N-PARK ดีขึ้น เนื่องจากต่อไปในอนาคตถ้าหากว่าไม่มีสินทรัพย์แล้ว N-PARK
จะมีวิธีหารายได้จากส่วนไหน
การขายทรัพย์สินของ N-PARK ก็ได้เงินมาเฉพาะช่วงนั้น แต่ถ้าไม่มีทรัพย์สิน
แล้วจะเอาเงินมาจากไหน ซึ่งการได้มาของทรัพย์สินในครั้งนี้ไม่ได้มาจากการดำเนินงานที่มีราย
ได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นมองว่าอนาคตของ N-PARK ยังไม่ดีขึ้น แหล่งข่าวรายเดิมกล่าว
อย่างไรก็ตาม กรณีที่ N-PARK สามารถชำระหนี้ของ KTB ได้มองว่าทาง KTB ก็
อาจจะมีความโล่งใจ เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงจากหนี้ของ N-PARK นอกจากนี้ จำนวนเงินที่
KTB ได้จากการชำระหนี้ในครั้งนี้ไม่ได้มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงาน เนื่องจากเงินที่ได้จาก
การชำระหนี้เป็นรายได้ส่วนน้อยของ KTB

efinancethai.com[/color:57052af159">

 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com