October 24, 2021   2:38:21 AM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องสาระน่ารู้ > คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
 

?????????
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
วันที่: 13/10/2005 @ 18:11:29
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

เหมาะสำหรับถือลงทุนระยะยาวเพื่อรับปันผล[/color:599280c42a">

คัดเลือกจากหุ้นที่มีคุณสมบัติดังนี้[/color:599280c42a">

1. อัตราปันผลของปีที่ผ่านมามากกว่า6%
2. (ด้านสินทรัพย์)มีส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหนี้สิน
3. มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ต่ำกว่า มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น[/color:599280c42a">

..................................................................

หมายเหตุ [/color:599280c42a"> ยังมีข้อมูลอีกมากมายที่ท่านต้องนำมาพิจารณาประกอบ
เช่น อัตราการทำกำไร,นโยบายบริษัท เป็นต้น

อ้างอิงข้อมูลจาก
ราคาปิด ณ 13 ต.ค. 2548
งบดุล ณ 30 มิ.ย.2548

ขอให้โชคดีในการลงทุนครับ

 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#1 วันที่: 13/10/2005 @ 18:11:46 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
[b:fa98a1bca8">หมวดธุรกิจการเกษตร [/color:fa98a1bca8">[/size:fa98a1bca8">[/b:fa98a1bca8">

1.สุรพลฟูดส์ SSF[/color:fa98a1bca8">

ราคาล่าสุด 3.00 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 0.19 บาท

สินทรัพย์ 2,507.52 ล้านบาท
หนี้สิน 1,053.34 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,079.44 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 739.80 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 6.93%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#2 วันที่: 13/10/2005 @ 18:25:47 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
2.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ CM[/color:5598a799ee">

ราคาล่าสุด 2.40 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา ... สต.

สินทรัพย์ 1,280.19 ล้านบาท
หนี้สิน 186.41 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,034.39 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 749.69 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 7%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#3 วันที่: 13/10/2005 @ 18:33:36 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
3. ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ CHOTI *[/color:8794f10f89">

ราคาล่าสุด 91 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 7.80 บาท

สินทรัพย์ 1,332.08 ล้านบาท
หนี้สิน 307.27 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,024.72 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 682.50 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 8.57%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#4 วันที่: 13/10/2005 @ 18:48:12 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
4.หาดทิพย์ HTC [/color:3038bf57cb">

ราคาล่าสุด 3.80 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 0.27 บาท

สินทรัพย์ 1,547.11 ล้านบาท
หนี้สิน 578.54 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 968.57 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 634.18 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 7.07%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#5 วันที่: 13/10/2005 @ 18:58:18 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
[b:503820f836">หมวดธุรกิจแฟชั่น[/color:503820f836">[/size:503820f836">[/b:503820f836">

1.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ CPH[/color:503820f836">

ราคาล่าสุด 8.35 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 0.50 บาท

สินทรัพย์ 1,288.61 ล้านบาท
หนี้สิน 493.92 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 794.48 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 334 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 6%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#6 วันที่: 13/10/2005 @ 19:03:37 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
2.วาไทยอุตสาหกรรม HT[/color:9492fc9da9">

ราคาล่าสุด 97 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 6 บาท

สินทรัพย์ 2,022.24 ล้านบาท
หนี้สิน 664.40 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,357.85 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 975 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 6.15%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#7 วันที่: 13/10/2005 @ 19:08:13 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
3.ลัคกี้เทคซ์(ไทย) LTX[/color:2787d071f5">

ราคาล่าสุด 40.25 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 2.50 บาท

สินทรัพย์ 5,983.18 ล้านบาท
หนี้สิน 2974.07 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,009.11 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,034.72 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 6.37%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#8 วันที่: 13/10/2005 @ 19:11:17 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
4.บูติคนิวซิตี้ BTNC[/color:afea917d71">

ราคาล่าสุด 15 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 2.50 บาท

สินทรัพย์ 554.46 ล้านบาท
หนี้สิน 114.97 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น409.48 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 180 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 6.67%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#9 วันที่: 13/10/2005 @ 19:16:06 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
5.สว่างเอ็กซ์ปอร์ต SWANG[/color:d088b3651a">

ราคาล่าสุด 19.50 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 1.30 บาท

สินทรัพย์ 1,006.61 ล้านบาท
หนี้สิน 291.54 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 715.06ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 472.80 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 6.60%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#10 วันที่: 13/10/2005 @ 19:19:37 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
6.ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ UPF[/color:10b54bba0d">

ราคาล่าสุด 31 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 2.50 บาท

สินทรัพย์ 446.96 ล้านบาท
หนี้สิน 129.77 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 317.19 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 238.12 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 6.60%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#11 วันที่: 13/10/2005 @ 19:24:48 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
7. สหยูเนี่ยน SUC[/color:d98597d040">


ราคาล่าสุด 15.40 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 1.25 บาท

สินทรัพย์ 20,929.99 ล้านบาท
หนี้สิน 6,830.91 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,714.45 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4,440.00 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 8.45%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#12 วันที่: 13/10/2005 @ 19:30:35 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
8. ทีทีแอล อุตสาหกรรม TTL[/color:72733703fc">

ราคาล่าสุด 33 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 3 บาท

สินทรัพย์ 1,554.34 ล้านบาท
หนี้สิน 177.31 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,377.01 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 480 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 9.38%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#13 วันที่: 13/10/2005 @ 19:36:34 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
9.แพรนด้า จิวเวลรี่ PRANDA[/color:81c86b3071">

ราคาล่าสุด 6.60 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 0.65 บาท

สินทรัพย์ 3,399.72 ล้านบาท
หนี้สิน 1,219.73 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,172.30 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,918.78 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 10.81%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#14 วันที่: 13/10/2005 @ 19:45:53 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
[b:56a8c78242">หมวดของใช้ในครัวเรือน[/color:56a8c78242">[/size:56a8c78242">[/b:56a8c78242">

1.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ SITHAI[/color:56a8c78242">

ราคาล่าสุด 8.50 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 0.50 บาท

สินทรัพย์ 6,188.91 ล้านบาท
หนี้สิน 1,655.22 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,354.21 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,342.86 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 6.19%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#15 วันที่: 13/10/2005 @ 19:52:39 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
[b:b039a2928d">หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์[/color:b039a2928d">[/size:b039a2928d">[/b:b039a2928d">

1.แจ็กเจีย อุตสาหกรรมไทย JCT[/color:b039a2928d">

ราคาล่าสุด 26 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 2 บาท

สินทรัพย์ 543.46 ล้านบาท
หนี้สิน 37.47 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 503.95 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด351 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 7.62%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#16 วันที่: 14/10/2005 @ 08:22:50 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
[b:9c24d67b6a">หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ [/color:9c24d67b6a">[/size:9c24d67b6a">[/b:9c24d67b6a">

1.พัฒนสิน CNS [/color:9c24d67b6a">

ราคาล่าสุด 48 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 5 บาท

สินทรัพย์ 4,596.96 ล้านบาท
หนี้สิน 999.25 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,597.70 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,440.75 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 10.42%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#17 วันที่: 14/10/2005 @ 08:23:15 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
[b:5161458c62">หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต [/color:5161458c62">[/size:5161458c62">[/b:5161458c62">

1.ศรีอยุธยาประกันภัย AYUD [/color:5161458c62">

ราคาล่าสุด 15.70 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 1 บาท

สินทรัพย์ 6,320.37 ล้านบาท
หนี้สิน 1,031.27 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,289.09 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,925 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 7.01%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#18 วันที่: 14/10/2005 @ 08:26:01 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
2.จรัญประกันภัย CHARAN[/color:7047c97220">

ราคาล่าสุด 41.25บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 3 บาท

สินทรัพย์ 701.03 ล้านบาท
หนี้สิน 173.70 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 527.33ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 247.50 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 7.27%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#19 วันที่: 14/10/2005 @ 08:29:14 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
3.ภัทรประกันภัย PHA[/color:9f8571415b">

ราคาล่าสุด 125 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 9.25 บาท

สินทรัพย์ 3,649.47 ล้านบาท
หนี้สิน 869.50 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,779.98ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,300 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 8.04%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#20 วันที่: 14/10/2005 @ 08:39:14 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
[b:aea9db9980">หมวดธุรกิจยานยนต์[/color:aea9db9980">[/size:aea9db9980">[/b:aea9db9980">

1.เอสพี เอส ยู ซูซูกิ SPSU[/color:aea9db9980">

ราคาล่าสุด 7.25 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 0.45 บาท

สินทรัพย์ 3,807.10 ล้านบาท
หนี้สิน 1,588.83 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,218.28 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,058.60 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 6.72%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#21 วันที่: 14/10/2005 @ 08:47:35 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
[b:8b0bbc4dcb">หมวดปิโตรเคมี[/color:8b0bbc4dcb">[/size:8b0bbc4dcb">[/b:8b0bbc4dcb">

1.ยูเนี่ยนพลาสติก UP[/color:8b0bbc4dcb">

ราคาล่าสุด 16 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 1 บาท

สินทรัพย์ 1,045.16 ล้านบาท
หนี้สิน 505.47 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 519.75 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 375 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 6.67%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#22 วันที่: 14/10/2005 @ 08:54:03 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
[b:7d2409b570">หมวดธุรกิจ บรรจุภัณ[/color:7d2409b570">[/size:7d2409b570">[/b:7d2409b570">

1.ไทย โอ พี พี TOPP[/color:7d2409b570">

ราคาล่าสุด 40 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 2.65 บาท

สินทรัพย์ 606.12 ล้านบาท
หนี้สิน132.79 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 473.33 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 240 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 6.63%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#23 วันที่: 14/10/2005 @ 08:56:45 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
2.อุตสาหกรรมถังโลหะไทย TMD[/color:ce7dd5fc9a">

ราคาล่าสุด 54 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 3.10 บาท

สินทรัพย์ 1,278.33 ล้านบาท
หนี้สิน282.30ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 935.53 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 810 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 7.59%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#24 วันที่: 14/10/2005 @ 09:00:41 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
3.เอส แพ็ค แอนด์ ปริ้นท์ SPACK[/color:fe66b5ba47">

ราคาล่าสุด 2.24 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 0.65 บาท

สินทรัพย์ 1,004.51 ล้านบาท
หนี้สิน 271.42 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 733.08 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 684 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 9.21%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#25 วันที่: 14/10/2005 @ 09:09:07 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
[b:4959f8896a">หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง[/color:4959f8896a">[/size:4959f8896a">[/b:4959f8896a">

1.ไทยคูณ เวิลไวด์ TYCN[/color:4959f8896a">

ราคาล่าสุด 9 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 0.70 บาท

สินทรัพย์ 12,875.12 ล้านบาท
หนี้สิน 4,749.07 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,126.05 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5,656.50ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 7.78%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#26 วันที่: 14/10/2005 @ 09:13:28 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
2.ไทยน็อคซ์ สแตนเลส TNX[/color:8bda7e375a">

ราคาล่าสุด 1.19 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 0.10 บาท

สินทรัพย์ 17,628.26 ล้านบาท
หนี้สิน 5,236.09 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,392.17 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 8,000 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 8.40%
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#27 วันที่: 14/10/2005 @ 09:17:09 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
3.โรแยล ซีรามิค RCI[/color:7f973a706c">

ราคาล่าสุด 21.80 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 1.50 บาท

สินทรัพย์ 1,581.00 ล้านบาท
หนี้สิน 695.41 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 885.59 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 634.89 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 9.90 %
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#28 วันที่: 14/10/2005 @ 09:28:01 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
4.ไทยแลนด์ ไอออนเวิค TIW[/color:70e892cbeb">

ราคาล่าสุด 74 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 7.32 บาท

สินทรัพย์ 1,221.26ล้านบาท
หนี้สิน 416.64 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 804.61 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 438 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 10.03 %
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#29 วันที่: 14/10/2005 @ 09:33:00 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
5.แปซิฟิค ไพพ์ PAP[/color:072e543179">

ราคาล่าสุด 19.60 บาท
เงินปันผลปีที่ผ่านมา 2.30 บาท

สินทรัพย์ 1,991.84 ล้านบาท
หนี้สิน 487.07 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,504.77 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,194.99 ล้านบาท
ผลตอบแทนจากเงินปันผล 12.57 %
 กลับขึ้นบน
มะเขือเทศ
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 103
#30 วันที่: 14/10/2005 @ 09:34:09 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
.................หมวดธุรกิจอื่นๆจะพยามคัดมาให้อ่านเร็วๆนี้ครับ[/color:98a24aecfb">.................
 กลับขึ้นบน
P_aud
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 531
#31 วันที่: 14/10/2005 @ 14:09:05 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
.0005 .0005 .0005

ขอบคุณฮับท่าน ไม่ต้องรีบ.....เร็วๆหน่อย ฟฟฟฟ3
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#32 วันที่: 14/10/2005 @ 18:48:10 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
สรุปแล้วเอาตัวใหนดีครับ พร้อมชกแล้ว .0007
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#33 วันที่: 14/10/2005 @ 22:28:41 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
วอนคุณอาฟง หรือผู้มีอำนาจวาสนาบารมี ช่วยตรึงไว้ด้วยครับ

ไม่มีในพอร์ตสักตัว เพราะเล่นสั้นล้วนๆ ในชีวิตไม่เคยกินปันผลสักที

หากได้เงินก้อนใหม่มา คงต้องหาหุ้นปันผลระยะยาวมั่งแล้วหละ
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#34 วันที่: 16/10/2005 @ 12:20:46 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
ขอบคุณค่ะ ...หามานานแระ...

ฟฟฟฟ3
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#35 วันที่: 16/10/2005 @ 14:47:55 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
.0003 หลายบลจ. ยิลด์สูงเพราะราคาตกต่ำลงมามากหลังจ่ายปันผลครับ
.000b ส่วนตัวมองว่า เราต้องการผลตอบแทนที่ส่วนต่างราคามากกว่า ส่วนเงินปันผลเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น และอาจเป็นกับดัก
 กลับขึ้นบน
Husky
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 5
#36 วันที่: 17/10/2005 @ 11:34:24 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
ฟฟฟฟ3 ฟฟฟฟ3 ฟฟฟฟ3


มีน้องหมีแพรนด้า อิอิ
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#37 วันที่: 17/10/2005 @ 13:52:57 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
ผมเล็งCMไว้เหมือนกัน แต่จากการดูปันผลในรอบห้าปีผ่านมา ซึ่งCMปันผล 60% แต่มีราคาประมาณ สามสิบกว่าบาท ปันผล3-4 บาทต่อปี คิดเป็นผลตอบแทนสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ พึ่งมาแตกพาร์จากพาร์สิบเป็นพาร์หนึ่ง แถมผลประกอบการไตรมาศแรกร่วงผิดปกติ ไตรมาศแรกขาดทุน 34ล้านบาท
โดยมียอดขายลดลง(เมื่อเทียบกับไตรมาศเดียวกันเมื่อปี47) 17.3 ล้านบาท ไตรมาศที่สองกำไร 47 ล้านบาทโดยมียอดขายลดลง(เมื่อเทียบกับไตรมาศเดียวกันเมื่อปี47) 42.5 ล้านบาท รวมสุทธิหกเดือนกำไร 13 ล้านบาท คิดเป็นต่อหุ้น 0.06 บาท ถ้าคาดว่าอีกสองไตรมาศ ได้กำไรอีกไตรมาศละ 0.18 บาทต่อหุ้น คาดว่าปีนี้กำไรต่อหุ้นน่าจะอยู่ประมาณ 0.42 บาทต่อหุ้น ปันผล 60% น่าจะได้ 0.25 บาทต่อหุ้น ตอนนี้ราคา 2.40 บาทต่อหุ้น เป็นผลตอบแทน 10.5%.....ผมคาดว่าต้องรอดูผลประกอบการในไตรมาศที่ 3 ว่าจะเป็นดังคาดหรือไม่ ถ้าเป็นไปตามคาด ผมซื้อเก็บแน่นอนครับ
...อีกตัวที่สนใจก็SPACK แต่ผมเห็นว่าเข้าตลาดมาสองปี แถมเข้ามาได้ปีหนึ่งก็เพิ่มทุน จากจำนวนหุ้น 60 ล้านหุ้น ขึ้นมาเป็น 300 ล้านหุ้น ผมไม่ค่อยชอบที่ต้องมีการแบ่งกำไรมากขึ้นอีก ผมได้ส่วนแบ่งน้อยลง แต่ถ้าดูแล้วเมื่อปีก่อนปันผล 0.65 บาท(กำไรทั้งปี 1.78 บาทต่อหุ้น) ที่ราคา 13.50 บาท คิดเป็นผลตอบแทนแค่ 4.8% ปีนี้สองไตรมาศกำไรต่อหุ้นได้ 0.32 บาทต่อหุ้น คาดว่าทั้งปีน่าจะได้กำไรต่อหุ้น 0.64 บาท ปันผลมา50 % น่าจะได้ 0.32 บาท ที่ราคาวันนี้ 2.26 บาทต่อหุ้น อัตราตอบแทนประมาณ 14%
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#38 วันที่: 17/10/2005 @ 17:19:37 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
พึ่งตามไปดูการประกาศปันผลของspack
6เดือนแรกปันมา 0.10 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นผลตอบแทน 4.4% จากการถือไว้หกเดือน ที่ราคา 2.26 บาท
ถ้าผลประกอบการเป็นไปตามคาดอีกหกเดือนข้างหน้าก็น่าจะได้อีก 0.10 บาท------อย่าลืมครับว่าต้องจ่ายภาษีเงินปันผลอีก 15% แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้
 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#39 วันที่: 13/03/2006 @ 14:29:54 : re: คัดหุ้นมาให้เลือก ปันผลดี/หนี้น้อย
มารายงานปันผล หุ้นสองตัวที่เคยบอกไว้ครับ CM กับSPACK
CM EPS2005= 0.32 บาท, ปันผล 0.25 บาท ปันผล 78%
ปกติปันผล 60% ที่ราคา 2.40 บาท
ผลตอบแทนจากปันผล เท่ากับ 10.4 %
SPACK EPS2005=0.31 บาท, ปันผล 0.25 บาท ปันผล 80.6%
ที่ราคา 2.2 บาท ผลตอบแทนจากปันผล 11.36%
2.22 บาท ผลตอบแทนจากปันผล 11.26%
2.24 บาท ผลตอบแทนจากปันผล 11.16%
 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com