July 13, 2024   4:33:31 PM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องสาระน่ารู้ > รวมหุ้นเด่น
 

thaihoon
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 14,583
วันที่: 26/03/2014 @ 08:50:07
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

หุ้นเทคนิคเด่นเช้านี้ : บล.กรุงศรี

BBL ราคาปิด 175

แนวรับ 174.5 แนวต้าน 177.5

ความเห็น : ราคาหุ้นมีโอกาสดีดตัวในระยะสั้น แนะนำซื้อ-ขายที่กรอบแนวต้านและแนวรับ จุด stop loss หากต่ำกว่า 173.5 บาท


LH ราคาปิด 9.35

แนวรับ 9.25 แนวต้าน 9.6

ความเห็น : ราคาหุ้นมีโอกาสดีดตัวในระยะสั้น แนะนำซื้อ-ขายที่กรอบแนวต้านและแนวรับ จุด stop loss หากต่ำกว่า 9.15 บาท

หุ้นเทคนิคเด่น : บล.เอเซีย พลัส

RATCH : หน้ายอดผัก

แนวรับ 49.75 บาท แนวต้าน 52.50 บาท

ประเด็นวิเคราะห์:

-แนวตานจาก SMA 200 วัน ยังแข็ง RATCH ขึ้นติด 50.50 บาท กอนหดตัวลงมาปดที่ 50 บาท มองวาเปนเรื่องธรรมดาที่ราคาจะมีติดออดแอดแถวแนวตานใหญ แตเชื่อวาอีกไมนาน RATCH นาจะมีช็อตเด็ดแหลงฤทธิ์ยิงกระฉูดสุ 52.50 บาท

- จุดที่ชอบตัว RATCH คือ ราคากําลังลูเขาสูปลายสามเหลี่ยม แถม Volume ก็เติมเขามาหนักขึ้นเรื่อยๆ มองแลวยังไงก็นาจะ Breakout ฝาแนวตาน 50.50 บาท ขึ้นไปไดไมยาก ถัดจากนั้นก็จัดหนักๆ ถึง 52.50 บาท

- ซื้อ


BBL : พอดิบพอดี

แนวรับ 173 บาท แนวต้าน 185.5 บาท

ประเด็นวิเคราะห์:

- พอดิบพอดีกับจังหวะการรับราคาที่ 173 บาท ซึ่งเปนแนวเสนลางของกรอบคูขนานขาขึ้น ตามจังหวะการถูกรับไดที่แนวสําคัญอยางนี้ หากมีการขึ้นตอในวันถัดมาจะถือเปนการยืนยันรูปแบบฟนตัว ซึ่งนั่นจะหมายถึงราคามีโอกาสยอนกลับขึ้นมาทดสอบ 182 บาท ผานได ก็ไปนูนเลย 185.50 บาท

- ของดีราคาถูกยังสามารถซื้อสะสมตอเนื่องได ซื้อครับพี่ดีครับทาน

4 หุ้นเทคนิคเด่น : บล.ไอร่า

IVL

ทยอยซื้อสะสม

แนวรับ แนวต้าน

22.60 23.30

22.50 25.00

ตัดขาดทุน 22.30 บาท

รอบมีเป้าหมายที่ 25.00 บาท

ระดับราคาได้พักฐานราคาหลังจาก Break แนวต้านที่ 22.50 บาทขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อที่จะมีแนวต้านเป้าหมายที่ 25.00 บาทดังนั้นจึงเป็นการพักเพื่อลดภาวะ Overbought ก่อนจะไต่ระดับสูงขึ้นต่อไปTRUE

ทยอยซื้อสะสมแต่ควร Follow Buy เหนือ 7.10 บาท

แนวรับ แนวต้าน

6.70 7.20

6.55 7.45

ตัดขาดทุน 6.40 บาท

7.10 บาทผ่านได้เป็นสัญญาณซื้อ

ระดับราคาเริ่มมี Reversal Pattern เกิดขึ้นแต่จะพัฒนาไปเป็นสัญญาณซื้อจะต้องปิดเหนือ 7.10 บาทให้ได้และราคาจะวิ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีภาวะ Oversold อย่างรุนแรงBANPU

ทยอยซื้อสะสมแต่ต้อง Follow Buy

เหนือ 27.00 บาท

แนวรับ แนวต้าน

25.75 28.00

25.00 29.00

ตัดขาดทุน 24.50 บาท

27.00 บาท Break ได้เป็นสัญญาณซื้อ

ระดับราคาได้ฟอร์มตัวอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมและพร้อมจะ Break แนวต้านสําคัญที่บริเวณ 27.00 บาทขึ้นไปเป็นสัญญาณซื้อที่จะมีแนวต้านเป้าหมายใหญ่ที่บริเวณ 29.00 บาทเป็นอย่างน้อยTOP

ซื้อเล่นสั้นๆ

แนวรับ แนวต้าน

51.50 53.50

51.00 55.00

ตัดขาดทุน 49.50 บาท

Rebound ในกรอบสามเหลี่ยม

สั้นๆ ระดับราคามีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากแนวรับใหญ่ Strong Support ในกรอบสามเหลี่ยมระหว่าง 51.00-55.00 บาทและน่าจะทยอยขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบน

 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com