January 31, 2023   4:35:21 PM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องสาระน่ารู้ > 6 เรื่องควรรู้ คู่การลงทุน ตอนที่ 5 รู้จักสิทธิผู้ลงทุน
 

Isabella
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 17
วันที่: 13/12/2014 @ 13:15:19
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

หลังจากที่เปิดพอร์ตและเป็นผู้ลงทุนแล้ว สิ่งหนึ่งที่คุณต้องคำนึงถึงก็คือ “บทบาทและหน้าที่ของผู้ลงทุน” โดยคุณจะต้องทำความเข้าใจในหน้าที่ของผู้ลงทุนที่ดีและลงมือทำอย่างเต็มที่ ซึ่งหน้าที่สำคัญของผู้ลงทุน ได้แก่
- ให้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง เพื่อที่โบรกเกอร์จะได้ให้คำแนะนำที่เหมาะกับวัตถุประสงค์และข้อจำกัดในการลงทุน
- ศึกษาและทำความเข้าใจหนังสือหรือสัญญาก่อนลงนาม ถ้ายังไม่เข้าใจให้ดูจากตัวอย่างหรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของโบรกเกอร์
- ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระบบที่โบรกเกอร์วางไว้ เช่น สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่โบรกเกอร์กำหนด (ผ่านระบบบันทึกเทป) เพื่อป้องกันการทุจริต ฯลฯ
- เก็บสำเนาเอกสารต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน และตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารที่โบรกเกอร์จัดส่งให้อย่างละเอียด เช่น เอกสารสัญญา ใบยืนยันการซื้อขาย (ใบ Confirm) รายงานทรัพย์สินคงเหลือรายเดือน (Statement) ฯลฯ หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับเอกสารต้องแจ้งให้ Back Office ทราบ
- หาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ลงทุน เศรษฐกิจ แนวโน้มและทิศทางการลงทุนในอนาคต
- วิเคราะห์การลงทุนอย่างรอบคอบ ไม่ลงทุนตามข่าวลือ ตามกระแส แต่ควรคิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนทุกครั้ง
- ติดตามข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของบริษัท
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทุกครั้ง หรือเมื่อมีโอกาส เช่น เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมกิจกรรมการพบปะผู้ลงทุน (Opportunity Day) หรือร่วมการเยี่ยมชมบริษัทเมื่อมีโครงการ Company Visit ฯลฯ
- สอบถามข้อมูลการลงทุนจากโบรกเกอร์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการลงทุน
การลงทุนที่ประสบความสำเร็จอาจไม่ได้วัดด้วยตัวเงินเพียงด้านเดียว เพราะการทุ่มเททรัพยากรทางการเงิน เวลา และความรู้ความสามารถไปในการลงทุน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเพิ่มความเครียดให้กับผู้ลงทุนที่ไม่สามารถบริหารจัดการตัวเองได้ ดังนั้น การลงทุนที่ดีจึงควรสร้างความมั่นคงทางการเงินและเพิ่มความสุข ความสบายใจให้เราด้วย ซึ่งเคล็ดลับการสร้างพอร์ตอย่างเศรษฐีแสนสุข คือ ลงทุนอย่างพอดี มีวินัยในการซื้อขาย และมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้
ขอบคุณที่มา http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1865&Itemid=1620

 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com