August 12, 2020   10:51:44 AM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > ห้าม Net , Margin ASL-W4 ต่ออีก 30 วัน
 

????
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 1,238
วันที่: 26/10/2005 @ 19:32:20
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)สั่งห้ามซื้อขายในลักษณะหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (Net Settlement) และห้ามสมาชิกให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Trading) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน) ASL-W4 ชั่วคราว ต่ออีกเป็นเวลา 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม ถึง 8 ธันวาคม 2548
ก่อนหน้านี้ ตลท.ได้สั่งห้ามซื้อขายในลักษณะ Net Settlement และ Margin Trading ASL-W4 ชั่วคราวเป็นเวลา 15 วันทำการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 26 ตุลาคม 2548 แต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ระดับราคาของหลักทรัพย์ ASL-W4 ยังคงมีความผันผวนและพบการซื้อขายกระจุกตัวอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบเสียหายต่อสภาพการซื้อขายโดยรวม อันเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือปริมาณการซื้อขายในหลักทรัพย์นั้นอย่างรุนแรงหรือมีการซื้อขายอย่างกระจุกตัวในหลักทรัพย์นั้นเป็นจำนวนมาก ตลาดหลักทรัพย์จึงสั่งห้ามซื้อขายในลักษณะดังกล่าวต่อไปอีก 30 วันทำการ

 กลับขึ้นบน
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
#1 วันที่: 27/10/2005 @ 11:54:06 : re: ห้าม Net , Margin ASL-W4 ต่ออีก 30 วัน
เวลาเจ้ามือปั่นลง ไม่เห็นจะมาช่วยห้าม มั่งเลย .0002 .0002 .0002
 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com