September 19, 2018   2:38:52 PM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องสาระน่ารู้ > มาลงทุนกันเถอะ ตอน4 # ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 

mama
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 82
วันที่: 14/03/2012 @ 11:34:54
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน
อสังหาริมทรัพย์จัดเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมากอีกประเภทหนึ่งครับ ดังนั้นจึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ในช่วงระหว่างที่ถือครองก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนในรูปค่าเช่าเป็นกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง และเมื่อถือครองไปนานๆก็ยังได้ผลตอบแทนในรูปกำไรจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วย

อสังหาริมทรัพย์มีหลายแบบ แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือบ้าน เนื่องจากเป็นปัจจัยสี่ทำให้มีความต้องการตลอดเวลา บ้านจึงเป็นสินทรัพย์ที่มีความโน้มเอียงของราคาสูงขึ้นโดยตลอด ทั้งนี้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สามารถทำได้ใน 2 ลักษณะ คือการลงทุนทางตรง คือซื้อเองโดยตรง กับลงทุนทางอ้อมคือการลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ครับ

 กลับขึ้นบน
mama
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 82
#1 วันที่: 14/03/2012 @ 11:37:35 :
ข้อได้เปรียบในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์


การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีความได้เปรียบการลงทุนอื่นๆในหลายประเด็นคือ


-อสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่มีอย่างจำกัดและความต้องการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้ในระยะยาวราคามักมีแนวโน้มสูงขึ้นไปตลอด ทำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงหากเป็นการลงทุนระยะยาว


-การถือครองอสังหาริมทรัพย์จัดเป็นกลยุทธ์ทางการเงินที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งช่วยคุ้มครองค่าเงินไม่ให้ลดต่ำลงได้เป็นอย่างดี เพราะแม้ว่าจะเกิดสภาวะเงินเฟ้อสูงๆ แต่ราคาอสังหาริมทรัพย์ก็จะมีราคาขยับสูงขึ้นมากกว่าสินค้าประเภทอื่น


-การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านสามารถขอสินเชื่อระยะยาวมาสนับสนุนการซื้อได้มากและทำได้ง่าย เพราะรัฐบาลสนับสนุน ซึ่งผิดกับการลงทุนแบบอื่นซึ่งมักไม่มีแหล่งเงินกู้ระยะยาวมาสนับสนุน


-ในกรณีที่กู้เงินจากสถาบันการเงินมาซื้อบ้านหรือที่ดินเพื่อการลงทุนนั้น รายจ่ายที่ใช้ในการผ่อนชำระในแต่ละเดือนมักกำหนดเป็นอัตราคงที่ ดังนั้นแนวโน้มในระยะยาวภาระจ่ายในส่วนนี้มีแนวโน้มลดน้อยลงตามลำดับ
 กลับขึ้นบน
mama
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 82
#2 วันที่: 14/03/2012 @ 11:40:14 :-ความเป็นเจ้าของในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะบ้านจะพิเศษกว่าลงทุนแบบอื่น ตรงที่เงินต้นที่ผ่อน ยิ่งผ่อนนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความเป็นเจ้าของมากขึ้นและอีกส่วนก็มาจากการเพิ่มค่าของอสังหาริมทรัพย์เอง


-สามารถนำอสังหาริมทรัพย์มาทำประโยชน์และเป็นช่องทางเพิ่มพูนผลตอบแทนได้อย่างกว้างขวาง เช่น เอามาเป็นที่อยู่อาศัย ใช้ทำการค้า ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน นำมาปล่อยเช่า ฯลฯ


-หากลงทุนในอพาร์ตเม้นต์หรือหอพัก ผู้ลงทุนก็จะได้รายรับอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือน โดยเงินสดที่ได้รับนี้ยังสามารถนำไปผ่อนชำระคืนเงินกู้ได้ด้วย


-ช่วยลดภาระภาษีในกรณีซื้อบ้าน เพราะกฏหมายเอื้อประโยชน์ให้นำดอกเบี้ยที่จ่ายในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้าน เอาไปหักลดหย่อยภาษีได้ปีละ 1 แสนบาท และในแง่ของนิติบุคคล การถือครองสิ่งปลูกสร้างประเภทสำนักงานยังสามารถได้ประโยชน์ทางอ้อมในเรื่องค่าเสื่อมราคามาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจได้อีกด้วย
 กลับขึ้นบน
mama
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 82
#3 วันที่: 14/03/2012 @ 11:42:38 :ข้อเสียเปรียบของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์-การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้ความรู้ และทักษะมาก และจะต้องวิเคราะห์ศึกษาให้รอบด้านก่อนการลงทุนจึงจะได้รับผลตอบแทนที่ดี


-ภาระของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีค่อนข้างมาก ไหนจะค่าตกแต่ง ค่าซ่อมแซม การดูแลรักษา ฯลฯ ดังนั้นผู้ที่คิดจะลงทุนในด้านนี้จึงควรจะต้องมีเวลาในการใส่ใจเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างมาก


-เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่มีราคาแพง ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรที่จะระมัดระวังการหลอกลวงให้มาก เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการนายหน้าหลายขั้นตอนกว่าจะได้กรรมสิทธิ์นั้น


-เป็นการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนสูง ถึงแม้ว่าจะสามารถกู้มาลงทุนได้ในวงเงินสูงก็ตาม แต่จำนวนเงินที่ผู้ลงทุนต้องใช้ในการลงทุนแต่ละครั้งก็ยังจัดว่าอยู่ในระดับสูงอยู่ดีเมื่อเทียบกับการลงทุนอย่างอื่น


-เป็นการลงทุนที่ขาดสภาพคล่อง กล่าวคือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ยาก เพราะการจะลงทุนในอสังหาให้ประสบผลสำเร็จนั้นมักต้องใช้เวลาพอสมควร โดยทั่วไปแล้วก็ไม่น้อยกว่า 2-3 ปี การซื้อขายแต่ละครั้งต้องอาศัยเวลาในการเจรจาต่อรอง และมีขั้นตอนการทำนิติกรรมมากมายหลายอย่าง ดังนั้นการคิดจะเปลี่ยนสภาพสินทรัพย์ประเภทนี้ให้เป็นเงินสดในทันทีจึงเป็นเรื่องยาก


-ภาษีที่เกี่ยวข้องมีอัตราค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ เช่นจะต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร้อยละ 2 ของทุนทรัพย์และยังต้องเสียค่าอากรแสตมป์ในการจะทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอีกร้อยละ 0.5 ของทุนทรัพย์ด้วย เป็นต้น
 กลับขึ้นบน
mama
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 82
#4 วันที่: 14/03/2012 @ 11:45:05 :ประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน


-บ้านเดี่ยว
เป็นบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด  ลักษณะเป็นบ้านตั้งอยู่เดี่ยวๆ มีเนื้อที่กว้างขวางและรั้วรอบขอบชิดทำให้ผู้อาศัยได้บรรยากาศความเป็นส่วนตัว


-บ้านแฝด
มีลักษณะคล้ายบ้านเดี่ยวแต่จะจัดสร้างเป็นคู่โดยมีผนังด้านหนึ่งติดกัน ทำให้ใช้พื้นที่น้อยกว่าบ้านเดี่ยว แต่ยังคงความเป็นส่วนตัวได้


-อาคารพาณิชย์
ได้รับความนิยมมากเพราะนอกจากจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้แล้วยังดัดแปลงให้เป็นที่ทำการค้าได้อีกด้วย


-ทาวน์เฮ้าส์
มีลักษณะเป็นห้องแถวใช้เนื้อที่ค่อนข้างน้อย มักสร้างในพื้นที่ที่มีราคาแพง มักจะมีสวนหย่อมและจอดรถได้


-อพาร์ตเม้นท์
จะมีลักษณะคล้ายอาคารพาณิชย์คือมีหลายๆชั้น หลายๆยูนิต วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้คนเช่าอยู่อาศัย ราคาค่าเช่าจะถูกจะแพงอย่างไรขึ้นอยู่กับทำเลและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นสำคัญ
 กลับขึ้นบน
mama
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 82
#5 วันที่: 14/03/2012 @ 11:48:10 :-คอนโดมิเนียม
เป็นอาคารที่มีหลายชั้นและแต่ละชั้นก็จะมีการแบ่งเป็นห้องชุดหลายๆห้อง แต่ละห้องก็จะมีห้องนอน ห้องรับแขก ห้องน้ำ ฯลฯ ครบถ้วน อาคารประเภททนี้มักจะตั้งอยู่ใจกลางเมืองหรือที่ที่การคมนาคมสะดวกเป็นหลัก ผู้ซื้ออาคารชุดจะมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของห้องชุดของตนและมีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินส่วนกลาง ซึ่งผู้เป็นเจ้าของร่วมต้องช่วยกันรับผิดชอบ


-โรงแรม
เป็นอาคารที่อยู่อาศัยรวมคล้ายๆอพาร์ตเม้นต์ แต่ต่างกันตรงที่ลักษณะการให้เช่าซึ่งจะเน้นระยะสั้น โดยจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้เช่าอย่างพร้อมสรรพ


-สหกรณ์เคหสถาน
เป็นที่อยู่อาศัยแบบสหกรณ์คล้ายคอนโดมิเนียม ที่อยู่อาศัยแบบนี้เกิดขึ้นโดยผู้ต้องการอยู่อาศัยลงทุนซื้อหุ้นของสหกรณ์ และสหกรณ์จะนำเงินนั้นไปซื้อที่ดินและสร้างอาคารให้สมาชิกเข้าอยู่โดยสมาชิกต้องช่วยกันออกค่าบำรุงรักษา ค่าภาษี ฯลฯ ด้วย


-บ้านเคลื่อนที่
ในเมืองไทยมักไม่ค่อยเห็นบ้านแบบนี้ แต่ในต่างประเทศมีมานานแล้ว โดยจะเป็นบ้านสำเร็จรูปจากโรงงานและนำมาติดตั้งในทำเลที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ของบ้านเคลื่อนที่ซึ่งบ้านแบบนี้จะสามารถต่อพ่วงกับรถคันอื่นได้ด้วย ภายในก็จะมีห้องต่างๆเหมือนบ้านทั่วไป เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าเท่านั้น


-โรงงาน
เป็นอาคารที่ปลูกสร้างเพื่อให้โรงงานเช่าเป็นสถานที่ผลิตและเก็บสินค้า
 กลับขึ้นบน
mama
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 82
#6 วันที่: 14/03/2012 @ 11:51:12 :
-อาคารสำนักงาน
มักจะตั้งอยู่ใจกลางเมืองหรือย่านธุรกิจเป็นสำคัญ ด้วยเหตุว่าที่ตั้ง ทำเล มักจะเป็นที่มีการใช้ประโยชน์อย่างหนาแน่น และที่ดินมีราคาแพง ทำให้อาคารสำนักงานส่วนใหญ่มักเป็นอาคารสูง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนที่จอดรถไว้ให้พร้อมสรรพ


-ศูนย์การค้า
เป็นอสังหาเชิงพาณิชย์ที่มักตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้คนเข้ามาทำประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นหลัก


-บ้านพักตากอากาศ
คือบ้านหลังที่สองที่ถือครองไว้เพื่อการพักผ่อนหรือใช้ประโยชน์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ทำเลที่เหมาะสำหรับอสังหาแบบนี้ปกติมักอยู่ติดกับชายทะเลหรือติดน้ำ ใกล้น้ำตก ติดภูเขา หรือป่าเป็นต้น


 
-ที่ดินเปล่า
การซื้อที่ดินเปล่าไว้ก่อนแล้วรอโอกาสเหมาะๆจึงค่อยพัฒนาทำประโยชน์ทีหลัง ซึ่งถือเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง เพราะไม่ต้องมีภาระในการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง จึงได้ประโยชน์จากการเพิ่มค่าของที่ดินได้อย่างเต็มเม็ดเม็ดหน่วย


ทั้งนี้การจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่ใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจเข้าลงทุนด้วยครับ ^^
 กลับขึ้นบน
มิสเตอร์M
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 29
#7 วันที่: 16/12/2013 @ 14:21:49 :
แนะนำหนังสือหุ้น หนังสือเจาะหุ้นVIโรงพยาบาล เป็นหนังสือเกี่ยวกับข้อมูลของโรงพบาลไทยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เหมาะสำหรับนักลงทุนที่จะซื้อเก็บไว้ศึกษาเป็นข้อมูลในการลงทุน ล่าสุดวางแผงได้อาทิตย์เดียว ยอดจำหน่ายในร้านนายอินทร์ติดอัน16 และในร้านซีเอ็ดบุ๊คส์เซ็ฯเตอร์ติดอันดับ40 ในหมวดบริหารธูรกิจ และคงจะยิ่งแรงขึ้นไปอีกในปี2557
ไฟล์แนบ
 กลับขึ้นบน
firstcy
สมาชิก

จังหวัด: นครราชสีมา
โพสต์: 64
#8 วันที่: 24/10/2015 @ 21:44:41 :
สุดยอดจริงๆ

---------------------

จีคลับ / คาสิโน / บาคาร่าออนไลน์

 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com