October 16, 2018   1:34:06 PM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องสาระน่ารู้ > มาลงทุนกันเถอะ ตอน6 # ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์
 

mama
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 82
วันที่: 07/05/2012 @ 15:10:07
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน
การลงทุนในโภคภัณฑ์นี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า " คอมมอดิตี้ (Commodities)" หรือ "การซื้อขายสินค้าล่วงหน้า"  เป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนมีโอกาสทำกำไรได้มาก แต่ทว่าก็มีความเสี่ยงสูงมากเช่นกัน เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วไปราคามักผันผวน และเปลี่ยนแปลงง่ายตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ จึงทำให้การลงทุนมีโอกาสขาดทุนได้มากเช่นกัน


สินค้าโภคภัณฑ์และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์


สินค้าโภคภัณฑ์ ( Commodities) หมายถึงสินค้าขั้นกลางที่มีคุณภาพมาตรฐานกลาง ซึ่งสามารถซื้อขายได้ในตลาดระหว่างประเทศที่แข่งขันกันแบบสมบูรณ์ ในอดีตสินค้าที่ขายในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มักจะเป็นสินค้าเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก็มีทั้งเป็นการซื้อขายที่ส่งมอบและชำระเงินในทันที ( Spot) และแบบที่ส่งมอบในอนาคต (Future)


ด้วยเหตุนี้จึงต้องแบ่งออกเป็น 2 ตลาด หลักๆคือ ตลาด Spot (ตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ส่งมอบทันที) และ ตลาด Future (ตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า)

 กลับขึ้นบน
mama
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 82
#1 วันที่: 07/05/2012 @ 15:14:35 :ตลาดแบบ Spot นั้นธุรกรรมจะเกิดขึ้นภายหลังจากครบกำหนดสัญญา เนื่องจากการส่งมอบสินค้าจะต้องใช้เวลาในการขนส่ง โดยทั่วไปราคาที่ซื้อจะกำหนดในรูปของราคา FOB หรือ CIF โดยผู้เล่นในตลาด Spot จะมีหลากหลายทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ปกติแล้วในตลาดซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ ผู้เล่นจะประกอบด้วยคน 3 กลุ่มหลักๆคือ


1.Arbitrageurs จะเป็นคนที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างตลาด Spot และ Future เข้าด้วยกัน โดยหาโอกาสทำกำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาในตลาด Spot และ Future


2.Hedgers จะใช้ตลาดซื้อขายล่วงหน้าทำหน้าที่โอนความเสี่ยงด้านราคาออกไป


3.Specculators หรือนักเก็งกำไร เป็นผู้เล่นที่เข้ามารับความเสี่ยงในตลาด รวมทั้งเป็นผู้ที่ทำให้เกิดสภาพคล่องในตลาดซื้อขายล่วงหน้า
 กลับขึ้นบน
mama
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 82
#2 วันที่: 07/05/2012 @ 15:18:24 :เราสามารถแบ่งสินค้าโภคภัณฑ์ออกได้เป็น 5 ประเภทคือ โภคภัณฑ์ทางการเกษตร ( ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือง ฝ้าย น้ำตาล กาแฟ) โภคภัณฑ์ปศุสัตว์ ( หมู วัว ควาย ) พลังงาน ( น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ) โลหะและแร่อุตสาหกรรม ( อลูมิเนียม ทองแดง นิกเกิล สังกะสี ) โลหะมีค่า ( เงิน ทองคำ )


โดยกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้ามากที่สุดคือ กลุ่มสินค้าเกษตร มีสัดส่วนถึง ร้อยละ 41 ของการซื้อขายโลก โดยสินค้าที่ซื้อขายกันมากที่สุดคือข้าวโพด กลุ่มที่ซื้อขายมากเป็นอันดับสองคือกลุ่มพลังงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34
 กลับขึ้นบน
mama
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 82
#3 วันที่: 07/05/2012 @ 15:22:39 :ปัจจัยที่มีผลต่อราคาสินค้าในตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าปกติแล้วสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องกับอุปสงค์อุปทานมากเป็นพิเศษ โดยปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสินค้าก็เช่น1.การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเกษตรของรัฐบาล
เช่นการกำหนดพื้นที่เพาะปลูก การส่งออก การให้สินเชื่อแก่ภาคเกษตร การประกันราคาสินค้าเกษตร ฯลฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายแต่ละครั้ง ก็จะทำให้อุปสงค์อุปทานเปลี่ยนแปลงไป2.เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศเช่น โรคระบาด สึนามิ ภัยสงคราม
เหล่านี้จะกระทบกับอุปสงค์อุปทานและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาแน่นอน3.สภาพลมฟ้าอากาศ
จะส่งผลต่อปริมาณผลิตผลและคุณภาพการผลิตโดยตรงซึ่งจะกระทบกับราคาสินค้าตลอดทั้งปี อีกทั้งสภาพอากาศที่รุนแรงก็จะส่งผลต่อการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรด้วย4.การเปลี่ยนแปลงค่าเงิน
การลดค่าเงินของประเทศคู่ค้าจะทำให้ราคาสินค้านำเข้าลดลงส่งผลให้ราคาสินค้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าลดลงด้วย ในทางกลับกัน หากค่าเงินของประเทศคู่ค้าแข็งค่าขึ้น ก็ทำให้ราคาสินค้าที่นำเข้ามาสูงขึ้น ดังนั้นราคาสินค้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าก็จะสูงขึ้น


5.สภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำความต้องการสินค้าโดยรวมก็จะน้อยลงด้วย ทำให้ราคาสินค้าในตลาดซื้อขายลดลง

 

6.การเคลื่อนไหวของราคาตามฤดูกาล
เป็นลักษณะพิเศษที่จะพบได้เฉพาะสินค้าการเกษตรเท่านั้น ทั้งนี้ราคาตามฤดูกาลเกิดขึ้นเพราะอุปสงค์เป็นไปตามฤดูกาล โดยเฉพาะสินค้าเกษตรในแต่ละปีจะเคลื่อนไหวในลักษณะนี้เช่น ข้าวนาปี และพืชไร่ต่างๆ ช่วงต้นฤดูจะมีราคาแพงแต่เมื่อช่วงกลางฤดูราคาจะต่ำลงมาก และจะเขยิบขึ้นเมื่อถึงช่วงปลายฤดู


7.การเคลื่อนไหวของราคาตามวัฎจักร
เป็นการเปลี่ยนแปลงราคาเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอาจจะใช้เวลาหนึ่งปีหรือมากกว่า โดยราคาจะเคลื่อนไหวเป็นช่วง โดยช่วงหนึ่งราคาจะสูง ถัดจากนั้นราคาจะต่ำ สลับกันไปเป็นช่วงๆ8.ความต้องการในการถือครองเพื่อลงทุน
มีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากกระแสการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์เริ่มได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนเรื่อยๆ เพราะลดความเสี่ยงได้ดี และยังเป็นการลงทุนที่ให้ผลน่าพอใจการเก็งกำไรแบบนี้ทำให้เกิดความต้องการมหาศาลโดยฉับพลัน ซึ่งส่งผลให้ราคาขยับขึ้นลงเร็วผิดธรรมชาติ
 กลับขึ้นบน
mama
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 82
#4 วันที่: 07/05/2012 @ 15:25:47 :
รูปแบบของราคาสินค้าตามฤดูกาล


ความเสี่ยงของสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดก็คือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ และโดยเฉพาะสินค้าการเกษตรจะมีเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เอาไว้ใช้พยากรณ์หรือคาดเดาการเปลี่ยนแปลงราคาได้ ซึ่งเครื่องมือที่ว่านั่นคือการอาศัยดูรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าตามฤดูกาลของสินค้านั้นๆครับ


รูปแบบของราคาสินค้าตามฤดูกาลมักจะมีความเป็นเอกเทศของสินค้าแต่ละชนิดทั้งในด้านการผลิตและการตลาด  ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดส่วนใหญ่จะมีการเคลื่อนไหวของราคาตามฤดูกาลเหมือนเดิมในแต่ละปี ทั้งนี้ รูปแบบการเคลื่อนไหวของสินค้าตามฤดูกาลมีส่วนอย่างมากต่อการกำหนดสถานะ (Position) ในการลงทุนในตลาดล่วงหน้าว่า จะอยู่ในรูป Short หรือ Long กันแน่


ปกติแล้วการเคลื่อนไหวของราคาตามฤดูกาลนั้นในเดือนสุดท้ายของปีสินค้ามักจะมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากสินค้าในสต็อคมีน้อย ในขณะที่ผลผลิตใหม่กว่าจะออกก็ต้องใช้เวลานานพอสมควร และขณะที่ผลผลิตใหม่ออกสู่ตลาดในช่วงเก็บเกี่ยว ราคาสินค้าจะเริ่มต่ำลง ดังนั้นในการเลือกเดือนในการซื้อขายในอนาคต จำเป็นต้องศึกษารูปแบบของราคาสินค้าเกษตรที่จะลงทุนก่อน


 
โดยเรามีตารางสรุปความเคลื่อนไหวราคาสินค้าตามฤดูกาลตามด้านล่างนี้ครับ


 กลับขึ้นบน
มิสเตอร์M
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 29
#5 วันที่: 16/12/2013 @ 14:20:54 :
แนะนำหนังสือหุ้น หนังสือเจาะหุ้นVIโรงพยาบาล เป็นหนังสือเกี่ยวกับข้อมูลของโรงพบาลไทยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เหมาะสำหรับนักลงทุนที่จะซื้อเก็บไว้ศึกษาเป็นข้อมูลในการลงทุน ล่าสุดวางแผงได้อาทิตย์เดียว ยอดจำหน่ายในร้านนายอินทร์ติดอัน16 และในร้านซีเอ็ดบุ๊คส์เซ็ฯเตอร์ติดอันดับ40 ในหมวดบริหารธูรกิจ และคงจะยิ่งแรงขึ้นไปอีกในปี2557
ไฟล์แนบ
 กลับขึ้นบน
firstcy
สมาชิก

จังหวัด: นครราชสีมา
โพสต์: 64
#6 วันที่: 29/10/2015 @ 20:31:29 :
ขอบคุณนะครับ

------------------------

genting club / royal1688 / holiday palace กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com