December 2, 2020   1:38:23 PM ICT
เว็บบอร์ด > ห้องข่าว > KC
 

GROW
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 18
วันที่: 30/08/2005 @ 17:35:15
คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่

ผลการโหวต
ชอบ
0.00%
0 คน

ไม่ชอบ
0.00%
0 คน

[/color:8df67a8dac">KC[/size:8df67a8dac"> .000c จะแตกราคาพาร์เหลือ 1.00 บาทครับ

 กลับขึ้นบน
อาฟง
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 1,238
#1 วันที่: 31/08/2005 @ 08:55:57 : re: KC
ตลท.เผยKC จะเทรดพาร์ 1 บ. ได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตให้ซื้อขาย
ใหม่อีกครั้ง[/color:2f11efa2a6">

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า การที่บริษัท เค.ซี. พร็อพ
เพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท
เป็นหุ้นละ 1 บาทนั้น ขณะนี้ ตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งว่าบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอน
ที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรให้หลักทรัพย์ KC มีการซื้อขายในระบบซื้อขายหลักทรัพย์
ตามมูลค่าที่ตราไว้ใหม่ตามที่บริษัทแจ้งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2548 เป็นต้นไป
หมายเหตุ เนื่องจากในปัจจุบันหลักทรัพย์ KC ยังคงถูกสั่งพักการซื้อขาย
ดังนั้นหลักทรัพย์ KC จะสามารถซื้อขายตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในราคาหุ้นละ 1 บาท
เมื่อได้รับอนุญาตให้ซื้อขายใหม่อีกครั้ง
 กลับขึ้นบน
อาฟง
สมาชิก

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 1,238
#2 วันที่: 31/08/2005 @ 09:01:43 : re: KC
KCเทรด15ก.ย.แต่ชะลอขายPO ลั่นเปิด6โครงการ-รายได้1.2พันล.[/color:a85591430e">

ภาวะตลาดยังผันผวน ฉุด เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ ชะลอแผนขายหุ้นเพิ่มทุน หวั่น
ได้ราคาไม่ดี เหตุค่า P/E กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยังต่ำ ด้านผู้บริหารยืนยันกลับเข้าซื้อ
ขาย 15 กันยายนนี้ พร้อมเปิดแผน รุกเปิด 6 โครงการ มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท
คาดฟันรายได้ทั้งปี 1,250 ล้านบาท
นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(มหาชน) (KC) กล่าวถึงแผนการกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ในวันที่ 15 กันยายนนี้ ว่า ที่ประชุมมติผู้ถือหุ้นได้มีการอนุมัติให้แตกพาร์จาก 5 บาท เหลือพาร์
1 บาท โดยยังไม่เพิ่มทุน เนื่องจากในขณะนี้ P/E อุตสาหกรรมกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยังอยู่ในระดับ
ต่ำ ซึ่งหากเพิ่มทุนอาจทำให้ได้ราคาหุ้นที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ประกอบกับจะส่งผล
ให้หุ้นในกระดานเกิดไดลูชั่น เอ็ฟเฟค จึงชะลอแผนการเพิ่มทุนออกไปก่อน
เราคงต้องต้องชะลอแผนการเพิ่มทุนไปก่อน แต่ยืนยันการกลับเข้ามาซื้อขายใน
กระดาน เพราะบริษัทมีกำไรติดต่อกัน 7 ไตรมาสแล้ว ซึ่งการชะลอแผนเพิ่มทุนอาจจะกระทบต่อ
การลงทุนบ้าง แต่บริษัททำการกู้ยืมเงินจากธนาคารที่ให้สินเชื่อ แต่ทั้งนี้หากดูแล้วภาวะตลาดฯดี
ขึ้น ซึ่งในปีนี้ไม่น่าจะทัน
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทคาดว่าจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 1,250 ล้านบาท
จากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 900 ล้านบาท กำไรสุทธิ 223 ล้านบาท อีกทั้ง บริษัทมีแผนที่
จะเปิดโครงการใหม่จำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ราย
ได้ปีนี้ประมาณ 500-600 ล้านบาท
อนึ่ง ก่อนหน้านี้ KC มีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (PO) ต่อประชาชนทั่วไป
จำนวน 45 ล้านหุ้น ซึ่งรวมหุ้นส่วนของหุ้นจัดสรรส่วนเกิน จำนวน 5 ล้านหุ้น ภายในเดือน
มิถุนายน และจะเปิดทำการซื้อขายในหมวดอสังหาริมทรัพย์ ได้ประมาณเดือนกรกฏาคมนี้ ซึ่งหลัง
จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทฯจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 1,075 ล้านบาท ไม่รวมการจัด
สรรหุ้นส่วนเกิน
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้แจ้งว่า นายทะเบียนบริษัทมหาชน กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจด
ทะเบียนการแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548 โดยมีทุนจด
ทะเบียน 1,100,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,100,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 1.00
บาท และมีทุนที่ชำระแล้ว 875,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548

ที่มา : น.ส.พ.กระแสหุ้น
 กลับขึ้นบน

 
 

Copy Right © 2009-2012 © Thaihoon.Com